Virtuele gemeenteraad april 2020

28 April 2020

Virtuele gemeenteraad april 2020

‘Virtuele’ Gemeenteraad van 27/04/2020 Wat heet een virtuele gemeenteraad was een videoconferentie, waarbij het voltallig schepencollege in de raadzaal aanwezig was en de overige raadsleden van thuis uit vanop hun laptop of tablet de vergadering online kon volgen. En wat het bestuur eerder had afgewezen, werd nu toch uitgevoerd: de gemeenteraad was Livestream te volgen door iedereen. Bijzonder was dat de raadsleden op voorhand reeds de agendapunten die zij goedkeurden moesten aangeven.

Hierover werd dan ook niet meer gestemd. Als iemand had aangegeven dat een punt besproken moest worden, werd dan wel de stemming digitaal georganiseerd.

Zo kwamen we snel tot het agendapunt waarbij Groen raadslid Alex het Patrimoniumplan, de visie van de stad over haar huidige en toekomstige gebouwen toelichtte in 75 blz een tussenkomst deed. Wij vinden de herbestemming van de OLV-kerk tot kijkdepot voor roerend erfgoed een goed plan, maar vinden het jammer dat een belangrijke collectie religieus erfgoed niet in Poperinge is kunnen blijven omdat zij geen plaats kreeg in de stad. De burgemeester antwoordde dat hij dit ook jammer vindt, maar dat dit gebeurde toen de piste werd gevolgd om de OLV-kerk tot podiumzaal om te vormen en pas vorig jaar het Vroonhof totaal te koop werd aangeboden en er dus geen plaats was voor private collecties, wat mogelijks nog zal gebeuren, vooraleer de kerk zal heringericht worden.

Ook de focus van het plan op noodzakelijk parkeeraanbod op de Vroonsite greep Groen aan om vooral de focus op fietsen te leggen en daarbij de inrichting van een fietsstraat in de Ieperstraat een belangrijke rol kan spelen. Dit werd helemaal niet gevolgd door de burgemeester, waardoor het nu heel duidelijk is dat er geen fietsstraten in Poperinge centrum verwacht mogen worden, toch niet in deze legislatuur.

De coronamaatregelen voor de stad werden uitvoerig uit de doeken gedaan en op de vraag van Groen werd geanticipeerd door in het schepencollege dezelfde dag van de gemeenteraad te beslissen dat zowel kunstenfestival Watou als de Hoppefeesten dit jaar niet zullen doorgaan. Groen is wel verheugd dat de Westhoekgemeenten beslisten tot een samenaankoop van mondmaskers, zodat er één per persoon zal bedeeld worden bovenop deze die door Vlaanderen of Federaal zullen worden uitgedeeld.

In de zitting van het OCMW ging de steun van Groen uit naar het initiatief om een projectaanvraag te doen voor het stimuleren van bewegen bij mensen die inactief zijn op dat gebied en nog inactiever worden door corona. Op doktersvoorschrift zullen deze mensen verwezen worden naar een bewegingscoach, die hen individueel of in groep zal aanleren en stimuleren om meer en efficiënt te bewegen. Vlaanderen voorziet hiervoor de nodige middelen zodat de deelnemers een minimale bijdrage moeten betalen.

Einde van deze, toch speciale, gemeenteraad omstreeks 22.30 u