Gemeenteraad september 2015

01 Oktober 2015

30 minuten

raad en 11 minuten vraagstelling -  Als dat geen record is

En toch vragen van alle kanten. Belangrijkste bekommernis van de voorzitster: de vormelijkheid van de vraag en het antwoord.

Kort verslag met weglating van alle voorspelbare elementen.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt gewijzigd in naam van de democratie. Akkoord dat afspraken onder de partijvoorzitters de democratie kunnen dienen. Op voorwaarde dat vermeden wordt van de reglementering enkel als wapen te gebruiken. Daarop volgde het ritueel van het stemmen van vertegenwoordiging met geheime stemming.

De kerkhofmuur in Reningelst wordt hersteld en H. Hartstraat krijgt geplande inrichting.

De aanvullende reglementen op het wegverkeer voor de Sint-Bertinusstraat en Callicannesweg worden to the point uitgelegd.

Ontmoetingscentrum Rookop te Reningelst krijgt podiummeubilair. Een actieve deelgemeente met behoorlijke accommodatie.

De vragen en antwoorden handelden over:

www.48uren.be (Westtoer en de provincie propageren toerisme) Vraag: hoe gebeurde de selectie? Antwoord: wordt nog geëvalueerd.

Raadslid Blondeel had het over het verkeer en de veiligheid op de markt, enz. Hij werd onthaald op een duiding. Er is een onderscheid tussen bestuurlijke en gerechtelijke politie. En al sedert het begin van België zijn de machten ? verondersteld ? gescheiden.... Mevr. de voorzitster duldde een wat langere uitleg/antwoord.

De vraagsteller overdrijft ? aldus schepen Marchand ? want er zijn geen klachten naar de mobiliteitscommissie of de stad gekomen. Op de vraag om in de komende commissie voorstellen te bespreken komt de belofte van de (lang verwachtte) commissie.

Climate Stefanie Demaesschalck vraagt naar de uiteindelijke visie in verband met de auto luwe zondag. Blijkbaar werd Poperinge als stad ingeschreven in het evenement. Dit engagement zou aldus schepen Marchand gebeurd zijn door het autovrij maken van de markt voor lekker westhoeks. Formule lekker westhoeks in dienst van koning auto, auto luw = het bereikbaar zijn van lekker westhoek, de parabel van het paard en de wagen. Tot een andere logica komen en duidelijk maken dat de finaliteit van de auto luwe zondag niet is: de economie boven alles stellen zou een debat uitlokken en dat is het resultaat van reglementering..... Het blijft zoals het was...

In het kader van de werking van de politie werden getallen meegedeeld om aan te geven dat er wel degelijk nog politie toezicht is bij de schoolpoorten. Dit gebeurt naar rato van de beschikbaarheid van het gediminueerde korps.