Gemeenteraad okt 2015

01 November 2015

Gemeenteraad okt 2015

Eerst belg worden, eerst spreekrecht krijgen.... In deze periode van vluchtelingen ? displaced persons ? is er heel wat om over in de pen te kruipen of facebookruimte te vullen. We hadden het gevoel dat de oppositie niet direct het etiket legaal spreekgerecht kreeg.

De gemeenteraad oktober 2015 is memorabel. Even focussen op de platteau's (verkeersremmers) in het parcours.

Bij aanvang stelde Stephanie een vraag om wat verduidelijking in de rekeningen van de KERKFABRIEK en de scheidingslijn met de PAROCHIALE WERKEN. De omschrijvingen had ze zelf opgezocht en geformuleerd. Afrondend herhaalde de burgemeester de definities. De schepen antwoordt met een verwijzing naar reliegiesoft: het boekhoud programma. Het blijkt dat er in de gehele zitting nogal gefocust werd op weten en kennen.  ..

Het doet niet bevestigend aan om de vraag die wordt gesteld als een suggestie van onregelmatigheden of een beoordeling op te vatten. Met de vraag rond de kerkfabrieken was het alleen erom te doen te weten waar ieder's domein ophoudt en waar dat terug te vinden is in de rekeningen.

Als een stilte voor de storm gingen punten met zware bezwaarschriften, de H. Hartstraat en de straatnaamgeving geruisloos aan het vlekkeloos stemgedrag voorbij.

Tot Roesbrugge nog eens door de NVA ter tafel werd gebracht. De bevoegde schepen zal de afwerking van de voetpaden aanbrengen bij in de instanties die ermee te maken hebben (AWV). En omdat het toch wat te bont zou zijn als de mobiliteitscommissie dit jaar niet zou samenkomen . De datum van 26 11 2015 wordt gemeld als lang verwachtte en gevraagde democratisch orgelpunt in verband met verkeer.

De vragen waren bijzonder gemotiveerd. De vraag van Sabien LAHAYE-BATTHEu resulteerde in een gezamenlijke motie. En volmondig. Wat moet je meer hebben. Inderdaad dat het vredegerecht Kanton Ieper II-Poperinge hier best zou gehuisvest zijn daar is én geografisch, én qua infrastructuur én wat de voorkeur van de rechter betreft duidelijk niemand over oneens. Al mocht een vredespijp onvriendelijk wolkje niet ontbreken. Zijn de instanties niet aan het zoeken om de douane te herbergen? En hebben ze ons daar over ingelicht?

Deze munitie ligt onder de stoelen en banken. Blijkbaar is ook de meerderheid niet graag pas achteraf spreekgerechtig. In vluchtelingenland is legaal worden een te bedingen recht.

En dan de af en toe weerkerende stoorzender wanneer horen we een visie rond stadsontwikkeling en aanverwanten? Visie heeft toch zo'n lastig geboorteproces. We moeten het hoofd (een teer orgaan, zetel van verstand) koel houden. Groen is niet voor op hol slaande fantasie, groen wil geen boem-boem. Bij groen is Enhanced geen synoniem van vroeggeboorte. Maar als je ergens aan begint moet je weten wat je wil. Is dat niet visie hebben.

Maar we zijn er ook voor ? zoals de meerheid er ook blijk van geeft tegenover de hogere overheid - ingelicht te zijn, mee te mogen denken en onderbouwde denkpistes spreekgerechtig als legale burgers te mogen aanbrengen. Asjeblief bouw de platteau's om dit participatietraject een kans te geven niet te hoog.

Het was duidelijk niet altijd kommer en kwel. Schepen Vanlerberghe antwoordde ter zake. De sociale woningen zijn in het isolatieverhaal eerlijk bedeeld.

De vraag om de Bommelaar in een WIN-WIN situatie te betrekken werd het onverkwikkelijk spel van recyclage van de woorden van de tegenspeler. Waar Stephanie het ontginnen van de oude stortplaats bedoelde om er een economisch recycling verhaal van te maken begreep de schepen het als een woestenij eraan over houden waar niets meer mee kan gebeuren... Menig toehoorder zal gedacht hebben ben ik nu zo dom?