Gemeenteraad mei 2016

31 Mei 2016

Gemeenteraad mei 2016

Foto: hier sneuvelde een boom. Soms zie je van de bomen het bos niet meer.

 Af en toe zie je in het bos de bomen niet. De viering van de letterbeek had invloed op de waterval aan letters en woorden. Kortom: een behoorlijk drukke zitting.

Om de lezer niet te vermoeien nemen we slechts enkele punten door. 

Tot vermaak van die inderhaast door de regen waren binnen gedropen waren werd door de raadsleden van de NVA een partijtje stoelendans opgevoerd..

Er kwamen enkele mandaten ter akteneming voor: IVVO, Farys/TMVW . En zonder dat er iemand over viel kreeg EANDIS (niet de beste leerling cf trage verlichtings dossier) geen commentaar.

Bij het Reglement voor de registratie en de behandeling van klachten kreeg de vraagsteller (NVA) met de klassieke vormtechnische inleiding te horen dat het hier gaat om de klachten over stadsmedewerkers.

Stephanie plaatste de duidelijke verantwoording van de NEEN keuze i. v. m. de Rally. Commentaar en applaus bleef weg. Vaststelling.

Raadslid Battheu kwam tussen rond de site aan Callicanes. Wat er gebeurt met ventweg en de wegennis, enz. is nog vast te leggen. De stad is bevoegd voor de BPA. Hopelijk is er wat groen mogelijk.

De vraag naar hoe de volkstuintjes gereglementeerd worden is niet ter sprake gekomen. Of daar een goeie regeling rond pesticide gebruik niet kon ingebouwd worden is niet gesteld. Later is daar zeker een punt om naar uit te kijken.

Wat de verkoop van het restperceel grond op de hoek Koestraat/Waaierstraat lag de vraag op onze lippen of hier niet een kans was om zeker wat groen te voorzien in plaats van het aan de willekeur over te laten.

De zone 30 in de stadskern is een goede zaak. Ter zitting werd aangebracht dat in de meeting alles wel meevalt. De Poperingenaar die vaak op de markt voorbijgaat weet dat er sporadisch een quad zomaar zeker niet aan de vereiste snelheid door de markt raast. ?

De vragen rond de verkeersaanpassingen werden uiteraard door de meerderheid gelauwerd omwille van een voorbeeldig inspraak parcours. Daar moeten we eerlijkheidshalve een behoorlijk cijfer aan toekennen. De frequentie van het samenkomen van de mobiliteitscommissie is niet buiten proportie te noemen. Aan het burgemeester Bertenplein werden enkele verbeteringen in vraag gesteld omwille van andere fileproblemen en problemen voor de fietsers. Antwoord: je kan niet alle problemen wegnemen. Die waren er vroeger ook. Het probleem van de Boudewijnsboom die weggaat werd laconiek beantwoord. Er wordt ergens een nieuwe gezet.. ? Opvolgen? Hier hadden we voorbereid attent te maken op meerdere bomen die afgestorven zijn op de markt en de Boeschepestraat. Worden die ook vervangen. O.K. als het gebeurt. Wordt vervolgd als het niet gebeurt. Het raadslid van de NVA dat op de aanslag op groen reageerde verdient alle lof.

Het hoofdstuk zwemkom werd - wat verwachtten we anders - een uitgebreid onderonsje over de vergelijking van de prijzen. Stephanie had het over de gezinskaart en de sociale taerieven. Schepen Vanlerberghe meldde een onderhandeling te voeren rond de uitpas. De prijs werd door velen beknibbeld. Schepen Jurgen Vanlerberghe argumenteerde vanuit het waardevolle aanbod en gaf uitvoerig uitleg. Raadslid Tilleman gaf concrete vergelijkingspunten waar met het antwoord van de schepen duidelijk werd dat de vertrekpunten anders zijn. De Heer burgemeester stelde dat wie niet gaat zwemmen ten slotte heel veel betaald voor de zwemmer als je de prijs laag houdt. Over de oplossing voor de afwezigheid van een café is niets gezegd. Misschien zat de meerderheid te wachten op de keuze van de oppositie in dit dossier. Daar komt ? zoals vroeger in de pers bij monde van schepen Vanlerberghe gevraagd - nog van?..

Raadslid Pascal Lapanne had een punt waarop ook ? applaus ? positief is geantwoord door de burgemeester. Er worden stappen gezet om te zien wat er kan aan gedaan worden aan het feit dat de werkwinkel slechts minimaal naar Poperinge komt.

Stephanie bracht met brio haar punt aan omtrent de vraag of de stad een visie heeft omtrent beeldkwaliteit van de bouwwoede in de stad. Een vrij duidelijke vraag met de bijsluiter dat ze het niet over de opvatting omtrent schoonheid had en dat het louter ging om de vraag met welke visie de stad de eigen middelen die ze heeft hanteert. Een rondje over de subjectiviteit (was vooraf uit de vraag gehouden) maar kwam er toch. En de verwijzing naar het vermeende ankerpunt van het ene gebouw op de markt (niet de essentie van de vraag, wel de vraag naar de visie) moest de kern van de vraag wegmoffelen. Er was tijd nodig.. het is inderdad niet zo gemakkelijk om stante pede een visie te brouwen. De verwijzing naar de zoveelste commissie (erfgoedcommissie bv) was niet ter zake. Op de vraag naar de visie bleef Stephanie op haar honger. Om het spektakel af te maken kwam bij monde van raadslid Johan Lefever de vaststelling dat als de private sector geen gebouwen zou gezet hebben dat er dan veel ruïne zouden zijn in de stad. Een alleenzaligmakende visie: de private sector heeft een visie (waaruit je munt slaat).

In de marge. We hebben al vaker benadrukt dat er niet veel meer commissies moeten worden opgerichtEr zijn raden genoegmaar de werking ervan is zeer dikwijls ad hoc ? als er een vergadering wettelijk moet of als alibi nodig is - dan wordt vaak in de nabije toekomst een vergadering gepland.

Raadslid Tilleman had het over waar de mensen die schade leden op de Zuidlaan naartoe kunnen. Samenvattend antwoord: we zijn het Vlaams gewest niet.

Raadslid Lapanne had het over Roesbrugge en een vervuilingsprobleem. Waarop schepen Notebaert een zeewierkalk oplossing aangaf als te proberen oplossing.

Raadslid Lapanne is gelukkig met de kermisnamiddag voor gehandicapten. Er werd benadrukt dit niet een speciale kermisnamiddag te noemen, maar wel waar er nuttige voorzieningen zijn voor deze mensen onder de aanwezigheid van ook ander publiek.

Het probleem van de bereikbaarheid in de grenszone voor de telecommunicatie wordt verder aangepakt.