gemeenteraad maart 2019

29 Maart 2019

gemeenteraad maart 2019

20190325 Verslag gemeenteraad/ocmw   Slechts 11 agendapunten en 2 toegevoegde punten zorgde voor een relatief korte gemeenteraad. Groen keurde als enige het agendapunt over de Rally af. Voor het grote appartementsproject in de Ieperstraat met 115 wooneenheden, pikte Alex in op de opmerkingen van Sabine Battheu (Open VLD) waarbij ze de visie van de stad vroeg over de appartementenbouw in de stad met te stellen dat er te weinig openbaar groen werd ingepland voor zoveel appartementen. Het antwoord dat er nu een inhaalmanoeuvre bezig is, hadden we al vroeger gehoord. En het Vroonhof moet antwoord bieden op de groenvraag. We zullen zien. De vraag waarom de asbestcementen leidingen in Reningelst niet werden weggenomen tijdens de vervanging leverde een typisch antwoord op. Er zouden wel de zichtbare buizen zijn weggenomen en waar ze niet zichtbaar waren heeft de aannemer ze erin gelaten. Asbest is wel een gevaarlijk goedje, maar niet in de grond. Dus geen probleem om alles te laten zoals het is. Er zit immers nog zoveel andere materie in de grond, zoals de gietijzeren waterleidingen.  En dan nog een hele uitleg dat drinkwater een nationale materie is en de gemeenten niet kunnen opdraven voor hun problemen of richtlijnen die geld kosten. Zoals iedereen heeft ook de stad ALTIJD de verantwoordelijkheid te voor wat ze kunnen mogelijke risico’s van de gezondheid van hun eigen burgers te verhinderen. En dat .. koste wat het kost ons inziens prioritair. Positief is dat de argumenten pro verwijdering van de buizen niet weerlegd werden. Opvolgen is de boodschap. De vraag die Alex wilde stellen over de mestsilo’s in de Gravendreef 7 in Watou mocht niet omwille van de vorm – in advocatentermen – procedurekwestie. Het kon volgens het reglement niet als een vraag, maar was volgens de voorzitter een interpellatie. Alhoewel zo’n interpellatie enkel mag gaan over aangelegenheden waarvoor de gemeenteraad bevoegd is. Door onze ingediende nota zo te interpreteren was die huisdoudelijk reglementair te laat ingediend en dus mocht de vraag niet worden gesteld. Dit doet vermoeden dat er geen passend/onschadelijk antwoord kon op de pertinente vragen. Ondertussen vernamen we daags na de gemeenteraad dat een omgevingsvergunning werd aangevraagd op 23 maart en er bezwaarschriften kunnen ingediend worden tot 22 april. O de vraag van Groen wanneer de verdwenen bomen op de grote markt, aan de pastorie van Sint Jan en van de paardenmarkt zullen vervangen worden is het antwoord dat de bouwwerken waarvoor ze plaats moest maken in de hoek van de markt, iets te lang zijn uitgelopen, zodat de hopbeuken, die dezelfde omvang moeten hebben als de nog levende pas in het najaar ten vroegste zal kunnen geplant worden. De zieke kerselaars aan de st.-Janskerk worden – cum laude – binnenkort vervangen. Alex Colpaert Alex, dura lex sed lex, wet is wet en nu weten we ook dat Willem eens zei: Tussen droom en wet staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Het is wel jammer dat Willem ook van kaas hield en de wetten soms kaas met gaatjes zijn. Waarom moet asbest niet überhaupt verwijderd worden? O, ja. DAT is niet tegen gesproken.