Gemeenteraad juni 2015

05 Juli 2015

Bij wijze van proef en omdat de gelegenheid zich voordeed vatten we de commentaar anders op dan het gewone saaie verslag. Nadeel: onvolledig. Voordeel: wat korter door d ebocht. reporter Jeroen Laseure boodt via twitter een aan-te-prijzen alternatief. Via twitter registreerden we volgende items: 20:56Jeroen Laseure - 

"Cijfers stonden in de krant"

Stephanie De Maesschalck (Groen) vraagt wat de duurzaamheid van de renovatie van het oude archief inhoudt.Wat de duurzaam betekent voor de stad stond in de dossier: energiezuinigheid en comfort. O.i. wat eng.

Voor de bouw van een nieuwe polyvalente zaal stel ik me ook de vraag wat de bezettingsvraag is van de huidige zalen. Schepen Vanlerberghe zei dat die cijfers in de krant stonden. Antwoord: Niet dat ik de krant niet vertrouw, maar ik zou toch graag die cijfers van het stadsbestuur krijgen."

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordde: "De duurzaamheid zal afhangen van de aannemer, wij kunnen enkel een architect aanstellen."

Bedenking: We leven wel in een land met veel regen. Maar de paraplu lijkt toch een handig gebruiksvoorwerp.

De stad is toch opdrachtgever. Mag men zijn wensen aan de architect niet kenbaar maken! Binnen de krijtlijnnen van cultuur en milieu uiteraard.

"Tot wie mag ik mij richten?"

Een vraag met grond. De spilfiguur is duidelijk de burgemeester.

Het oud archief wordt gerenoveerd. Het voorstel is om een bouwkundig ontwerp op te maken. "Tot wie mag ik mij richten om hier iets op te zeggen?", vraagt Open VLD-fractieleider Sabien Lahaye-Battheu. "Schepen Desmyter heeft dat toegelicht in de commissie denk ik." Schepen Desmyter verwijst echter door naar schepen Marchand, die op zijn beurt burgemeester Christof Dejaegher aanduidt als verantwoordelijke. Even stoelendans in de gemeenteraad.

Opgeraapte mailing

Bert Costenoble @Bertcostenoble

Stadsbestuur kijkt mbt het nieuwe zwembad  door de ondernemersbril. Ondernemen met belastinggeld? Neen dank u #grpoperinge. 

9:55 PM - 29 Jun 2015

Met deze opmerking zitten we in de filosofie van de jong-VLD. OCMW mag zelfs niet de sociale integratie bij zijn missie rekenen. Hoofdstuk apart!

21:30Jeroen Laseure

"Hoe ouderen en kansengroepen bereiken?"

De stad Poperinge richtte samen met de gemeenten Heuvelland en Vleteren een intergemeentelijke samenwerking wonen Heuvelland-Poperinge-Vleteren op. Met subsidies van de Vlaamse Overheid en de provincie West-Vlaanderen is sinds 1 maart 2010 een intergemeentelijke huisvestingsdienst operationeel en die subsidies worden verlengd. Stéphanie De Maesschalck (Groen) is blij met de samenwerking, maar heeft vragen bij het bereiken van groepen als ouderen en kansengroepen. "Hoe weten die mensen dat ze bij de stad terechtkunnen?"

Schepen Vanlerberghe (Samen): "Het is inderdaad moeilijk om iedereen te bereiken, maar via allerhande premies bereiken we toch duizenden gezinnen. Ik denk aan groepsaankopen, proactieve voorstellen, het dalen van energiegebruik... Het kan altijd beter, maar er zijn informatiemiddagen geweest, We hebben de seniorenadviesraad..." Inspanningen O.K. Maar wie in de OAR (Seniorenraad) zit weet dat er in deze omtrent dit aspect geen actie is gevoerd. Wat habito, enz. betreft is er wel degelijk serieus werk geleverd.

21:48 Jeroen Laseure

"Duur spanplafond van 15.000 euro"

Er komt een spanplafond in de stadsbibliotheek om de akoestiek te verbeteren.

Stéphanie De Maesschalck (Groen) heeft vragen bij de nood van het plafond. "Er komt een herinrichting van de bib en die zaal zou een leeszaal worden. Moet de akoestiek daar dan zo goed zijn? Waarom kiezen jullie bovendien voor een spanplafond dat 15.000 euro - heel veel geld - kost?"

Schepen Loes Vandromme zegt dat bezoekers klagen over de luidruchtigheid in de zaal. "De leeszaal ligt net naast de afdeling voor de kinderen en sommige bezoekers klagen over luidruchtigheid. Bovendien was er een drempel voor ouders met kinderen om de bibliotheek binnen te stappen. Daarom willen we enkele zalen herinrichten en we zijn te rade gegaan bij een interieurarchitect om de akoestiek te verbeteren. Het spanplafond bleek een goed alternatief. Voor de kwaliteit van de ruimte is dit de juiste oplossing. Naast de leeszaal krijgt die zaal ook nog andere functies. Het wordt het kloppende hart van de bib." Stephanie zou ook willen weten of het plaatsen van rekken niet een daling geeft aan de vernoemde weergalm. Het ziet er naar uit dat het tienjarig bestaan wat o.i. dure opsmuk vraagt. Klachten van de lesgever, die er maandelijks lesgeeft, zijn er niet.

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) vraagt om het advies van de interieurarchitect in de toekomst in het dossier te steken. De naam van de architect is ook nergens gevraagd en/of vermeld.

Jeroen Laseure

"Camera's verhogen veiligheidsgevoel"

Stéphanie De Maesschalck (Groen) heeft heel wat vragen voor het schepencollege over camera's in Poperinge. "Waarvoor worden camera's in Poperinge ingezet? Wat is het effect? Is er een daling in criminaliteit, zo ja, waar? Hoe scherp zijn die beelden? Kunnen burgers beelden opvragen? Wat is de kostprijs voor het onderhoud? Wat is het toekomstplan? Kan de resolutie van camera's bijgesteld worden?" Recente wetenschappelijke literatuur twijfelt aan lang effect voor het veiligheidsgevoel. In een streek met minder criminaliteit is de vraag nog zinniger.

In zijn antwoord start de burgemeester met een vreemde opvatting omtrent vragen stellen. Blijkbaar zijn vragen ? een allergietje - tegenaangewezen want we merken telkens een quotering van de vorm van de vraag vooralleer er vaak (zijdelings) antwoorden komen. Er moest iets rechtgezet worden aan de vraag.Is dat vraagontrading in de lijn van de doelstelling van de camara's?

Burgemeester Dejaegher heeft alle antwoorden opgezocht: "Het is onmogelijk om alle beelden 24u/24 te bekijken. Bij evenementen is het wel mogelijk om in real time beelden te bekijken. Als er een oproep komt uit een zone waar camera's staan, kan de politie die beelden opzoeken. Onze stad heeft een van de laagste criminaliteitscijfers van het hele land. Beelden worden minstens 7 dagen, maximum 1 maand bijgehouden. Bestuurlijke overheden hebben overigens niet als doel om misdrijven op te sporen, dat is de taak van de gerechtelijke politie. Wij willen het veiligheidsgevoel van de burgers verhogen en maatschappelijke overlast verminderen. Wij kunnen echter moeilijk cijfers geven, omdat dat gerechtelijke dossiers zijn. We hebben al veel geïnvesteerd in camera's, maar als we zouden zeggen dat ze allemaal weg moeten, zouden heel veel mensen - burgers en politie - ongelukkig zijn. Er is ooit iemand tegen de Gasthuiskapel gereden en die persoon heeft vluchtmisdrijf gepleegd. Die zaak is opgelost dankzij onze camera's. Winkeliers hebben nu gevraagd om een extra camera te plaatsen in de Ieperstraat, daar zullen we binnenkort over beslissen."

M.a.w. we zijn voor de camera's. Ze zijn zeer nuttig voor het werk van de politie. Zodra de politie is ingezet moet de stad de scheiding der machten respecteren. 

Kinderarbeid tegengaan

Raadslid Marjan Chapelle had twee keer inbreng nl. een motie om de 5 basisnormen (kinderarbeid, enz. ) in te schrijven bij gunningen en een motie naar de "De Lijn".

Waarop volmondig JA. Er was enkel reserve (Burgemeester) in de clausule over de audit gekoppeld aan de 5 basisnormen.

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) vroeg aan het stadsbestuur of het klopte dat er geen protocolakkoord is tussen de stad en het Ieperse parket over de GASboetes. Alles is mondeling geregeld.....

Foto: Speelplein de Piepauw - totem: eindelijk huisvesting