Gemeenteraad juni 2014

11 Juli 2014

De gemeenteraad voor de vakantie was door de commissievergadering goed voorbereid. Het verslag van de politiezone was excl. voor de gemeenteraadsleden beschikbaar. De toelichting bij de rekeningen was beter dan het vroeger was. vermeldenpunten

We de

1. Jaarrekening stad dienstjaar 2013

2. Budget stad dienstjaar 2014.

Soms hebben we wel de goesting om details te bevragen. Bv. Hoe komt men tot de beslissing van aankoop bv. kunst van Vansevenant? Waar zal dat erfgoed tentoon gesteld worden? Waar komt die zaal?

3. O.C.M.W. Jaarrekening dienstjaar 2013.

4.Uitbreiden van het brandweerarsenaal Zuid-IJzer. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Stephanie stelt een degelijk gedocumenteerde vraag over de duurzaamheid en het milieu gerelateerd criterium omtrent de gebruikte materialen. Klassieke antwoord we volgen de normen. Creativiteit om proactief te getuigen van visie op integrale duurzaamheid is niet aan de orde.

5. Vaststelling van de functiebeschrijving van de stadssecretaris.

Open VLD raadslid Johan looft de kwaliteite van de stadssecretaris. Ook de fractie van groen beaamt de degelijkheid van zijn prestatiesstaties.

6. Vacantverklaring functie van stadssecretaris.
7. Vacantverklaring functie van stadssecretaris.

8. Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen.
9. Buitengewone onderhoudswerken aan de toren van de Sint-Bertinuskerk.

10. Ontsluiting basisschool Watou en aanleg parking.

11. Boomgaardstraat. Ondergronds brengen van nutsleidingen.

Open VLD heeft het over de vraag of er niet kan gezorgd worden om de elektriciteitspalen te vermijden op het voetpad.  Antwoord: het gaat hier over een aanpassing..

12. Engelstraat/Hoveniersstraat. Ondergronds brengen van nutsleidingen.

13. Verkaveling Blokweg-Terenburgseweg (Pastoor Ollivierstraat).

14. Cvba Sappenleen. Jaarverslag en financieel verslag 2012-2013. Goedkeuring.
15. Cvba Sappenleen. Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019. Goedkeuring.

16. Interlokale vereniging Westhoek Sportoverleg (WSO). Jaarrekening 2013. Goedkeuring.

17. AGB De Kouter. Jaarrekening 2013.
18. AGB De Kouter. Meerjarenplan 2014-2019.

19. AGB De Kouter. Budget 2014.

We vermoeden dat het publiek aan de rand niet genoeg kan op de hoogte zijn van wat er hier door het rondje "ja-knikken" wordt goedgekeurd. Uiteraard moeten de vertegenwoordigingen het democratisch gehalte valoriseren?

20. IBO Hopsakee. Huishoudelijk reglement.

21. Omheinen van de tuin IBO Proven.

Opnieuw wil ons raadslid de nadruk leggen op het kindvriendelijk en milieubewust omgaan met de nodige materialen. De gedocumenteerde vraag resulteert opnieuw in het stilaan wat frustrerend antwoord. We volgen de normen en nemen onze toevlucht tot het gebruikelijke materiaal. Ook de suggestie van een groene omheining met een voorlopige schutting, die dan hergebruikt kan worden als de haag wat groter wordt lijkt niet op begrip te kunnen rekenen. De haag die waar men op zinspeelde was geen doornhaag. Dit zou inderdaad niet de beste keuze zijn voor een speelplein.

22. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Marktrock Poperinge op zaterdag 30 augustus 2014.

De herhaling van de vraag naar herbruikbare glazen zou wel eens kunnen het gewenste resultaat te hebben. De stadskrant gaat alleszins die richting uit. De bevoegde schepen ? in de pas lopend van de meeste dossiers van deze meerderheid ? bestudeert de mogelijkheid. Lees: we zijn ermee bezig.

23. Beslissingen van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordeningen naar aanleiding van evenementen in de maand mei 2014.

24. Vragen en antwoorden.

Schepen Notebaert krijgt ook af en toe de kans om zijn beleid toe te lichten. De vragen deze keer gingen over de vuilnisbakken en het onderhoud van het openbaar domein. In verband met de schade door de hagel kon hij wel aangeven hoe zorgvuldig de schadeclaims worden gevolgd en aangeboden. De uiteindelijke beslissing is niet aan het lokale beleid.

Wat het mobiliteitsplan en aanverwanten aangaat wist de bevoegde schepen te zeggen dat er scenario's worden uitgeschreven en de stuurgroep zijn werk zal doen. Over visie wordt niet gepraat. Dit is telkens hetgeen waar we als groen zouden willen voor tussenkomen.

25. Mededelingen.