Gemeenteraad december 2020

29 December 2020

Gemeenteraad december 2020

De gemeenteraad volgen is ondertussen continue onvoorspelbaar struggle for sound and word. Woorden wisselen en inhoud wederzijds kleuren resulteert in misverstanden of helemaal niet weten wat er bedoeld is Ja, flauwe grappen, zoals uittredend schepen Chapelle sommige uitspraken van de burgervader in het schepencollege noemde. Jammer dat zij ‘haar’ ideeën over mobiliteit niet kon doordrukken, konden wij in de plaatselijke krant lezen. Een mogelijke bondgenote voor in de toekomst?

Flauwe grappen

 

De studie van de economische relance is grondig gemaakt en getuigt van bekommernis voor vooral het economisch aspect in de zin van groei van de klassieke meer-consumptie. Iedereen weet dat consuminderen gezonder en gelukkiger algemeen welzijn genereert. Dat is de nieuwe visie. Waar de burgervader van toegeeft dat dat het moeilijkst is.

Er is geen woord over de gerichte promotie, bestedingsbedragen, selectieve noten rond de greendeal en de transitie. Het feit dat inclusief wel collateraal plus wordt gegenereerd willen we gerust erkennen. We hadden echter wel gehoopt selectiever aanduidingen te vinden in de korte keten, de shift naar duurzaamheid.. Werkgelegenheid is op zich dubbel positief wanneer het minder nadelig is voor natuur en meer de circulaire economie ondersteunt. In die zin hadden we meer alternatieve visie verwacht al is het geheel een doordachte studie.

We zijn blij met de belofte op de vraag naar de consequentie van het bijen charter in verband met de 150.000 bloembollen. Het verrast ons niet dat de leverancier stelt dat er geen verboden gewasbeschermingsmiddelen (alias pesticiden) zijn gebruikt. De wetgeving zorgt hier voor het achterpoortje.

De studie is onderbouwd. Goed maar niet visionair genoeg o.i. Waarom bv als er voor 500 Euro over is de Quiz niet doordacht focussen op (opvoedkundig aangezien het publiek de jeugd is) promotie van circulaire aandacht, enz. In het kader van stijl, look and feel, Poperinge de stad met open raam naar de toekomst…. Toegegeven dat dampt nu niet direct op uit de optie van het studiedocument, maar dat wil niet zeggen dat dit geen keuze zou kunnen zijn.

We moeten toegeven dat er wel eens met de wenkbrauwen gefronst wordt wanneer er nog eens 10.000 wordt voorzien naast de getallen met zes cijfers waar enkel reclame mee wordt gesubsidieerd als er al per maand wordt voorzien voor WIFI.. De visie die men er wil mee propageren staat er niet in. Hopelijk is het niet alleen de bedoeling van hoeveel men aan de economie spendeert te onderlijnen. Dat is duidelijk. Het beoogde doel is vaak enkel brandstof om te kunnen ter consumptie aanbieden. Leuk, aantrekkelijk, culinair en ruimte, oppervlakte en zuurstof voor de werkvelden VOKA, horeca, UNIZO en popshop. De aangeboden lectuur reduceert het goede leven tot de marktplaats. Akkoord dat concurrentie niet louter negatief is. Adagium dat wordt vermeld. Maar economie, huishoudkunde herleiden tot rekenkunde, toegegeven bedragen en visieloze commercie (com MERCIE) of consumptie getuigt niet van handelwijze van het slimste dier de mens.

Bij het toerisme is er voldoening. Fietstoerisme is een positieve vermelding waard. Bedragen hebben we hier niet direct gezien. In dat verband is een nuttige ondersteuning van de mobilitiet voor de bakker- en beenhouwer loze woonkernen wat er wordt gespendeerd ook een plus. De ontwikkeling van de HUB is een geschenk van hoger hand en is welkom, maar de mobiliteit mag hieronder niet lijden. Gelukkig heeft Poperinge een te herkennen pluspunt: tal van vrijwilligers die in de studie niet zijn vernoemd (niet qualificeerbaar eenheden in die visie). In het subsidiaire verband van de cultuur gelukkig al vermeld. Hieraan zie je dat deze branche iets te sterk is gestoeld op klinkende munt. O.K. Geld maakt niet gelukkig, maar ik heb gelukkig geld.

De Reus en de mogelijke festiviteiten, alle evenementen die er meer een stad van het goede leven van maken in de voorbije jaren, de Picon en aanverwanten, ook de vermelding van de zeldzame dwarsverbindingen met de geschiedenis van Poperinge zijn niet zonder betekenis. Cyrus is echter uit begin 17de eeuw en geenszins zonder historische betekenis. Terwijl de draagreus Pierre een jonger broertje is.

Korte verbindingen verbeteren. Back to history. Het zal U niet verwonderen dat we terug op dezelfde nagel kloppen. De trage wegen zijn in Poperinge opvallend traag in de letterlijke betekenis van het woord “ontsloten”. Onlangs nog werd vastgesteld dat er in Poperinge een kapelletje is waar acht wegeltjes naar toe gingen en waar slechts één met moeite is gered.

De parking en het wagenpark geven het klassieke beeld. Als er een afbouw komt door het vervoer op maat (duurder) zal de wagen nog uitbreiden. Gelukkig bewijzen de getallen dat er parking genoeg is. De visie rond de mobiliteit is duidelijk niet vertrokken uit de verbetering van de bereikbaarheid. Koning auto is als het ware noodzakelijk gemaakt omdat niet dezelfde subsidiaire gedachte bestaat om in de gespijsde nationale voorziening te voorzien. We hebben daar geen bedrag gezien, alhoewel deze lokale mobiliteit ook de economie dient. En laat het dan toch nog komen voor de taxiformule. Die privatisering is reden van de prijsstijging van het vervoer.

Ons raadslid Alex werd een sterke kracht aangemeten wanneer de burgemeester hem ervan verdacht om auto’s aan de kant te willen ‘duwen’ om fietsers en voetgangers voorrang te geven. Ooit zal er eens een echte symbiose, zij het beperkt, mogelijk zijn, maar moeten we werkelijk daarvoor nog jaren wachten op het integreren van de Vleterbeek in de Vroonhofsite? Of zal een ongeval nodig zijn om voortschrijdend inzicht te verwerven?

Het valt op hoe het woord “kuieren” dat door ons raadslid werd gebruikt onmiddellijk vertaald wordt door “slenteren” en verbonden (verengd) wordt (door) aan funshopping. Industrieterrein O.K. Voor ons zoals al gemeld liefst zonder shift in betaling van lasten. WIN-WIN situatie is niet slecht, maar de greendeal is in de visie van Europa hopelijk minimaal in de visie van de stad ingecorporeerd.

We zijn blij dat de stad Keynes zijn beste zin citeert :‘ Het is niet zozeer moeilijk om nieuwe ideeën te hebben, maar wel om af te stappen van de oude’. Maar we zijn er niet van overtuigt dat de studie ontsnapt aan de oude Keynesiaanse theorie. Behoudens enkele duidelijke vaststellingen, tendensen en scherpe analyses blijft één bezinksel voortbestaan. Poperinge lijkt het goede leven te reduceren tot opdrijven van commercie en liefst nog van tafelen en feest. Begrijp ons niet verkeerd corona heeft ons geleerd dat de mens ook nood heeft aan contact en cultuur, met name waarden die daarom niet per se qualificeerbaar zijn in economische eenheden, en daar is collateraal wel op gedacht nl. in het project van De Kring. Een kruisbestuiving met wat in De Bres gebeurt is hier aan te bevelen. Een mogelijks inclusief verhaal? Niet gemakkelijk uiteraard maar structureel in te passen ideaal.

 

Raadslid Gruwez verheft de aula met de rechtsregel “nulla poena sine lege”, men kan niet gestraft worden als er geen wet is. De disputatio wordt beslecht vanuit de repliek dat “vergordijnen” niet met een crimineel feit mag vergelijkgesteld worden.. vreemde disputatio inter doctores. Wordt blijkbaar nog uitgezocht. Zelfs redetwisten over de economie is niet gemakkelijk.

 

Op zich was de zitting vrij rommelig maar was voor de eindejaarssessie eerder aan de lange kant. Tot het einde van de zitting hielden 28 deelnemers het uit (zonder of met de raadsleden: dat weten we niet).