Gemeenteraad augustus 2019

26 Augustus 2019

Gemeenteraad augustus 2019

Was het nu de hoge temperaturen van tegen de 30°C of omdat het vakantiegevoel er bij de meesten nog in zat? Het werd een matte gemeenteraad met weinig agendapunten. Toch wilde Groen er nog iets van maken met een toegevoegd punt en een mondelinge vraag.

De Plattelandsmotie die ter goedkeuring werd voorgelegd om Vlaanderen duidelijk te maken dat op het platteland andere standaarden gelden voor Mobiliteit en ruimte dan in de steden, was opgemaakt vanuit de visie, waar Groen een enigszins andere kijk op heeft. Solidariteit in mobiliteit (zeker i.c. Openbaar vervoer) tussen alle steden, groot en klein, is noodzakelijk. Beschermen van open ruimte zonder motorengeraas, etc…. Alex stelde deze verschilpunten aan de kaak, maar stond in deze discussie helemaal alleen. Groen is wel akkoord dat een sterk signaal aan Brussel moet worden gegeven en ten behoeve van een unaniem voorstel, keurde ze toch, zij het schoorvoetend, de motie goed.

Schepen Vandromme was duidelijk in haar antwoord op de vraag of Poperinge een inventaris van het kerkelijk erfgoed zal voorzien zoals in Ieper gebeurde. ‘neen (nog geen plannenen nu), geen plannen in die zin’. Toch zal dit wel moeten gebeuren voor de OLV kerk als deze een nieuwe bestemming krijgt. Alex gaf een pluimpje aan C07 i.v.m. het verslag (over het werkjaar 2018). Dit wordt doorgegeven. De plannen over het komende werkjaar bevonden zich niet in het dossier.

De burgemeester scheen uit de lucht te vallen bij het agendapunt van Open VLD in verband met stappen die een onderneming zet voor een inplanting van 2 windmolens in de Pezelhoek samen met 2 andere op grondgebied West-Vleteren. De ondernemers polsen blijkbaar eerst de eigenaars over de mogelijkheid om dit op hun grond te doen. De stad mag ook eerst worden geconsulteerd, vindt onze burgervader. Dit stemt ons helemaal niet hoopvol naar de toekomst toe. Oeverloos palaveren en bij de pakken blijven zitten zal het klimaat niet redden. De spreekwoordelijke staart (cauda venenum) van de inbreng: het schepencollege (bevoegde instantie, niet de gemeenteraad) volgt wat ze vroeger hebben vastgelegd (“wat?”, “dat”).

Dat de stad 150.000 € heeft moeten terugstorten aan de VLM ivm het OC Bollaert wordt sterk geminimaliseerd. Er zou een dading in de maak zijn om dit toch in orde te krijgen. Alex volgt dit op met argusogen. Zo’n bedrag is toch niet niks voor een stad als Poperinge.

De enige mondelinge vraag van de avond werd door Groen geïllustreerd aan de hand van foto’s. Een niet-verlaagd voetpad ter hoogte van de splinternieuw heraangelegde Nijverheidsstraat en de Nijverheidslaan betekent een reëel gevaarlijke situatie voor rollator- en rolstoelgebruikers. De toestand zal worden bekeken. De kostprijs van de aanpassing weegt toch niet op tegen de veiligheid van de voetgangers, denken we? Dus “Ja, maar”.

Het antwoord van de burgemeester op het onderscheid in visie op de motie lijkt ons enerzijds niet verwacht. Het beroep op de solidariteit in de organisatie van het openbaar vervoer wordt herleid tot een algemene oproep voor solidariteit. De manoeuvres van het verleden worden niet expliciet onderlijnd. Wat de mobiscore betreft kan hij moeilijk toegeven – gezien de charges in het verleden – dat het een meting betreft die de BOUW- meester door objectieve criteria wilde gebruiken om milieuwinst te creëren. Dat de bouwpromotoren en de economische sector zich verzet maakt de metingen niet minder objectief.

Herwaarderen van milieu en aanverwante moet eerst en vooral solidair opgelost worden en mag niet bestaan in gratie verlenen aan economie ten nadele van ecologie.

De rally opnieuw als karikatuur gebruiken om er een peulschil van te maken is goedkoop. Het is typisch de Poperingse mooimaker die de propere lucht en de natuur inroept om fondsen te werven en tegelijkertijd de rally’s en andere minimaliseert tot een futiliteit die praktisch geen impact heeft op deze natuur.