Ons aanbod

Daar gaan we voor: ons aanbod

Loyaliteit

Loyale burgers helpen mee het beleid bepalen.  De goed bedoelde aanbreng van een minderheid wordt ernstig overwogen.  Tevens wordt met aanvaardbare argumenten aangegeven waarom aangebrachte suggesties niet kunnen worden weerhouden. 

Openheid

In de raden waarin representatieve vertegenwoordigers zetelen, wordt uitgebreide informatie verstrekt. Zo wordt bv omstandiger gerapporteerd over de toelatingen door het omgevingsloket in de Mina-raad. De wet op de privacy moet eng geïnterpreteerd worden zodat deze niet kan aangewend worden om nuttige informatie te ontzeggen aan de burgers die om het algemeen welzijn bekommerd zijn en dit mee willen helpen bewaken.

Metterdaad

Charters en convenanten zijn meer dan princiepsverklaringen of symbooldossiers, maar vragen om actieve, creatieve engagementen, die steeds gecontroleerd en geëvalueerd worden.

Solidair

Fiscaliteit en alle processen van subsidiëring moeten de solidariteit onder de burgers beogen.  Bij vergunningen en toelatingen moet de impact op de gezondheid van de bewoners een prioritair criterium zijn dat voorgaat op economische belangen.

Basic

Inspraak betekent, bij de aanvang van het idee van een project, de burgers uitgebreid goed informeren en nadien bevragen.  De ideeën die hieruit voortvloeien zijn samen met de beleidsvisie de leidraad voor de opdracht aan een studiebureau, indien deze moet worden aangesteld.

Progressief

Wij kiezen voor een progressief beleid, die de wil heeft om processen op gang te brengen, die het geluk van de burgers als doel hebben. We opteren desnoods tegen kapitaal en rechts in te gaan als het gezondheid, milieu en mens bedreigt.