Klimaat

Windmolens

Veel meer windmolens waarbij burgerparticipatie noodzakelijk is om breed draagvlak ervoor te creëren

Verlichting

Doof maximaal de straatlichten van 23u tot 6u. In het weekend kan dit variëren. Gevaarlijke (kruis)punten moeten ’s nachts verlicht blijven.

Energie efficiëntie

Analyse van de energie-efficiëntie van de stadsgebouwen is een goed begin, de resultaten moeten opgevolgd worden.In de openbare gebouwen is de energiehuishouding strikter op te volgen: toestellen in gebruik kunnen ‘s nachts afgesloten worden, enz.. Ook deze kleinere acties zijn belangrijk.

Vroonhofuitdaging

Steun voor groendaken en zonnepanelen op de nieuwe gebouwen op de Vroonhofsite en het Transitie-perron. Groendaken zorgen voor de nodige waterbuffering en isolatie (cfr project op het dak van het hoofdgebouw in Provinciehuis Boeverbos).