Groene stad

Bereikbaar groen

Een belangrijk aantal van de Poperingenaren hebben een beperkte mobiliteit: zorg dan ook dat er groen is “bij de voordeur”: niet alleen het stadspark, maar ook in andere delen, met goede voetpaden, voldoende zitbanken. Bij realisatie Vroonhofsite, een voldoende grote open groene ruimte als ontmoetingsplaats aanleggen met inheemse struiken en planten en voldoende volwaardige zitbanken. Hierbij kunnen bewegingstoestellen voor senioren worden voorzien naast een speeltuintje voor kleine kinderen. In totaal moet meer dan 30% van de site een groene invulling krijgen. Geen “minimaal % groen” ( waarbij ook de parkings meegeteld worden) maar volwaardig en aaneengesloten groen.

Opvolging inheemse beplanting

De bewoners van het buitengebied worden gestimuleerd om uitsluitend inheemse planten, horend bij onze streek, te gebruiken. Bij omgevingsaanvraag in het buitengebied: een verplicht beplantingsplan met aanduiding van de soort inheemse beplanting, zoals nu reeds verplicht voor landbouwbedrijven. Ook de opvolging hiervan is zeer belangrijk.

De weldaad van Groen

Subsidies voor duurzame, bij-vriendelijke geveltuintjes in het voetpad aangepast aan de reguliere breedte van het voetpad. Geveltuintjes zorgen voor een aangenamere straat, zuiverdere lucht, een koelere straat en kan zorgen voor verbinding tussen de bewoners. In combinatie met een gevelbankje wordt het helemaal uitnodigend.

Bos

Extra bos is nodig! Volgens het rapport van Bos Plus van begin 2018, werden er in de periode tussen 2011 en 2018 geen nieuwe stadsrandbossen aangelegd. Naast het geplande speelbos in de Bommelaer zijn extra bossen nodig. Ook bij de aanleg van nieuwe straten en pleinen zijn bomen een noodzaak in het straatbeeld: ze zuiveren de lucht, ze zorgen voor afkoeling en verhogen het welbevinden in de buurt. Wij willen ook inzetten op agroforestry. Op die manier komen ook extra bomen in het landschap, zonder in te boeten aan landbouwgrond.