Gemeenteraad november 2022

Rustig klaar en helder

Raadslid Battheu is bijzonder duidelijk maar duwde de inbreng wat op de achtergrond. De enquête is geen slechte wimpel voor de schepen van informatie. De inspraak druipt er in de vraagstelling niet van af. Hoe dan ook het was – vermoeden we – ook de bedoeling niet om de burger te sensibiliseren, om inspraak te claimen. Het punt is o.i. dat men zeker, eenmaal de beslissingen genomen, niet bang is van informatie en dat dan dit aanziet als inspraak en participatie….Raadslid Johan De Schacht is zeker ook niet de man die de zitting op een hoger filibuster niveau brengt. Het is duidelijk: als er mooie doelstellingen worden geformuleerd dan adviseert Groen dat men ten minste het gebruik van eenduidige begrippen. Vandaar zijn vraag bij het agendapunt over het Klimaatpact: wat verstaat het bestuur onder “fossielvrije renovatie”? De vraagsteller moest het antwoord schuldig blijven. Reactie vraagsteller: als met de energie-input berekend bij de drie fasen voor het bouwen of renoveren (namelijk: de verwerven van de grondstoffen – het verwerken ervan tot bouwmateriaal- en tenslotte het verwerken van het bouwmateriaal in een gebouw) dan is het gewoon onmogelijk dit fossielvrij te realiseren.