Gemeenteraad november 2021

Overwegend beleefd communicatief bedrijf.

Ook de gebruikelijke verwijzingen naar de glazen bol werden vervangen door verwijzingen naar de feitelijkheid. De helaasheid der dingen was als de wateroverlast een gedocumenteerd verhaal waar alle raadsleden blij waren enkele minuten meer te gunnen om – helemaal in de lijn van de rustige zitting – van een instructief antwoord te genieten.

We distantiëren ons in elk geval als politiek geïnteresseerde mensen van het verwijtende taaltje van sommige facebook Bellewijkvrijbuiters . We verheugen ons mede met de meerderheid en opposities in de bewuste keuze van de burgervader om ook persoonlijk de terechte stress en de technische bugs in de communicatie te remediëren. Communicatie en informatie zijn essentieel in het inspraaktraject.

We verheugen ons tevens in de aanpak rond de voorbereiding van het burgemeesterconvenant. De inspraaak dienende eerste ronde valt mee. Uiteraard hadden we down-top niet onmiddellijk de burger aanbreng in de de gestructureerde vragen en aanbreng. Er zou in de raden en adviezen van de organen al wat aangebracht zijn. We hadden gehoopt dat er vandaar zou vertrokken zijn… Is die bevraging de basis van wat er nu voorligt? We willen in elk geval meedenken en staan voor een durvend en uitdagende opstelling.

Te zwakke formuleringen geven geen boost. Het epiteton “haalbaar” en “betaalbaar” is als een bot mes waar je geen pijlen mee scherpt. Betaalbaar is het resultaat zeker niet als je enkel wateroverlast of onvoorspelbaar weder als residu bereikt….

Verleggen van voetwegen mogen we niet moeilijk maken. Ook daar is WIN-WIN “werkbaar”. Objectief is het in het actueel dossier van de voetwegen eerlijk de dossiers te scheiden. Maar we vinden de bezwaren van de bewoners in het collaterale dossier hoogst dringend en objectief en zien ernaar uit kreuken in de dossiers te mijden… Trouwens de wateroverlast maakt ons bijzonder ook hier, allert. De waterputten hebben het niet gehaald. O. i. was ook de provincie hier niet de goeie beste huisvader.