Gemeenteraad maart 2021

Het beloofde eerder een doordeweekse vergadering te worden met weinig agendapunten een debat waardig. Toch bracht een Duitse toren en de toerist enig animo.Verslag Johan De Schacht

Agendapunt 4 over de verwerving van de Duitse toren Westvleterseweg. Vaststelling van het voorlopig onteigeningsbesluit.

De liberale fractie stelde de zin van een restauratie in vraag, gezien de vergevorderde vervallen staat van de toren door de jarenlange verwaarlozing. Maar de discussie brak echt los toen de manier waarop de eigenaars van de gronden tussen de toren en openbare weg zouden onteigend zouden worden om een toegangsweg van 3 meter breed naar de toren aan te leggen, aan bod kwam. De burgemeester etaleerde zijn legendarisch dossierkennis door een ellenlange repliek met een mix van gespeelde verontwaardiging en aansluitend het correct kaderen van heel wat feiten (waarvoor alle respect). Toch kwam het niet altijd overtuigend over.


Agendapunt 9 over het Strategisch Beleidsplan Toerisme& recreatie.

Het beleidsplan bevatte heel wat positieve voorstellen en werd her en der met goedbedoelde voorstellen door de oppositie aangevuld. Ik miste echter het belangrijkste, namelijk de ruimte voor rust. Het kwam me voor dat het bestuur de bezoeker van de stad en het buitengebied hoofdzakelijk wil verleiden met beleving en consumeren. Wordt Poperinge en het buitengebied één groot pretpark?