Eindfolder

Jij kiest. Je houdt van een levende stad met veel groen en
rustig verkeer? Dan ben je onze eerste medestander.
We maken van Poperinge een plek om gelukkig te zijn. We
richten de straten zo in dat een kind van tien veilig en vol
vertrouwen naar school kan fietsen en senioren opnieuw
komen winkelen. We zorgen voor gezelligheid op de markt en
voor groene ruimten met comfortabele zitbanken.
Ook in de dorpen willen wij bruisende buurten waar mensen voor
elkaar zorgen. Ook daar moet betaalbaar wonen kunnen, met
veilige straten voor voetgangers en fietsers.
In Poperinge wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke
kans.
Kies samen met Groen voor menselijk, eerlijk en gezond geluk.

Wat maakt jou gelukkig? De resultaten
van het grote buurtonderzoek van Groen
lezen als een groene liefdesverklaring.
De ideale buurt is groen, rustig en
verkeersveilig. Met gezonde lucht, een
bruisende kern en ruimte voor
ontmoetingen.
Dat is precies waar wij op inzetten: we
vergroenen de openbare ruimte, geven
voetgangers en fietsers voorrang, investeren in
betaalbare woningen. Een gemeente op maat
van de inwoners. Álle inwoners.

Menselijk

Met haar open ruimte, de vele dorpskernen en gehuchten is
Poperinge een stad om jaloers op te zijn.
In Poperinge is er nog buurt- en dorpsgevoel. Dat
maakt ons bijzonder. Poperinge markt biedt daarvoor
kansen. Wij willen een ruimer aanbod van plaatsen
van ontmoeting (oa. op het Vroonhof), waar je bij een
babbel je buren leert kennen en ideeën uitwisselt..
Lokale winkeliers en creatieve ondernemers
verdienen waardering. Ook de Wereldwinkel en Biowinkels
zijn een voorbeeld van goede economie.
Wij dragen zorg voor elkaar. Kinderen kunnen zich
uitleven en zich ontplooien, ouderen gunnen we een
zorgeloze oude dag. Wie dat mee wil helpen
realiseren, kan inspraak leveren voor het beleid.

(H)eerlijk

Elke Poperingenaar moet een eerlijke kans krijgen om
zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen de
nodige informatie en steun krijgt om dat te realiseren, dat
is waar het in politiek om draait.
In Poperinge is het goed leven. En toch …
Kopen of huren? Iedereen heeft recht op een
kwaliteitsvolle woonst. We gaan voor verdichting die
meer publieke open ruimte creëert. Nieuwe
woonvormen zijn daarbij een uitdaging.
Zelfs in Poperinge groeien nog kinderen op in
armoede, en dat laat een heel leven sporen na. Wie
het echt nodig heeft, kan rekenen op daadwerkelijke
hulp.
Jij bepaalt mee hoe Poperinge er morgen uitziet.
Inspraak en transparante informatie maken een
opbouwend gemeentebeleid mogelijk.

Gezond

Een toxicologisch rapport uit 2015 van prof. Jan
Tytgat (KUL) over kraantjeswater uit een Poperingse
deelgemeente waarschuwde voor de ziekmakende
gevolgen van de veel te hoge concentraties ijzer en
zes zware metalen.
Burgerinitiatief zorgde voor vervanging van de
dorpsleidingen. We willen dat leidingen uit gietijzer
en asbest onder alle te hernieuwen voetpaden
worden vervangen, en tegen 2030 overal. Gescheiden
riolering mag bij heraanleg niet uitgesteld worden.
Natuur dichtbij maakt gelukkig. Daarom ijveren wij
voor een maximum aan groene open ruimte met een
variatie aan inheemse planten. Voor ons is
rechtvaardige landbouw prioritair: met aandacht voor
mens, dier en natuur.

Voorrang aan de fiets

Een gedurfd verkeersplan is dringend
nodig. Fietsers en voetgangers maken de
stad leefbaar. De Poperingenaar die in zijn
auto stapt, behalve de minder mobiele, rijdt
niet naar het centrum om te winkelen.
Daarom de boodschap: maak van wandelen
en fietsen in de stad een aangename
ervaring.
Minder auto’s maar meer mensen, dat
moet het devies worden. De stad kan weer
bruisen van gezelligheid. Terrasjes zijn er in
overvloed, nu nog banken en bomen op de
markt en het toekomstige Vroonhof.
Daarom pleiten we voor innoverende
ingrepen met brede fietsstroken in de centrumstraten.

De auto speelt daarin een
ondergeschikte rol. Dat is in bepaalde
straten mogelijk door het weren van
bloembakken en het versmallen van de
parkeerplaatsen. Gedeelten van andere
straten worden ‘fietsstraten’ met prioriteit
voor de zwakke weggebruiker.
In het prachtig fietsweb rond het centrum
ontbreken nog enkele draden:
fietsontsluiting naar Westouter en
Vlamertinge, en ook de aanpak van het
fietspad van Proven naar Roesbrugge
dringen zich op. Volgende stap:
verbindingen tussen de dorpen.

Tijdig informatie en inspraak

Wie zijn stem wil laten horen en
informatie zoekt over het beleid, moet
dat gemakkelijk kunnen. Daarom vinden
wij bewonersplatformen noodzakelijk om
de Poperingenaar van bij het begin te
betrekken. Daarbij hoort een
wisselwerking met raden en commissies.
Via livestreaming van de
gemeenteraadszitting kan iedereen
meevolgen.
Charters en convenanten zijn mooie
intentieverklaringen. Wij willen bijvoorbeeld
de titel van FairTrade-gemeente ook
daadwerkelijk waarmaken.
Veel Poperingenaars zijn bezig met transitie
naar een samenleving die aan toekomstige
generaties evenveel kansen biedt.
De vele burgerinitiatieven willen wij bundelen
en onderbrengen in het toekomstig Transitieperron
op de site van het stadsdepot achter
de Kringloopwinkel. Een transitie-ambtenaar
moet de nodige armslag krijgen om dat alles
in goede banen te leiden.
Het zit in het DNA van Groen om erfgoed en
cultuur te koesteren: respect voor historische
belangrijke landschapppen en gebouwen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.