Eerlijker

18 December 2017

Eerlijker

Elke Poperingenaar moet een eerlijke kans krijgen om zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar het in de politiek om draait. Wij doen het niet voor onszelf, maar voor jij en ik.

  • Iedereen heeft recht op een betaalbare aangepaste woning, of je nu koopt of huurt. We willen meer budgetvriendelijke woningen, toekomst bestendige en sociale woningen.
  • Zelfs in Poperinge groeien nog teveel kinderen op in armoede. En dat laat een heel leven sporen na. Armoede moet de wereld uit. Wie het nodig heeft, kan rekenen op begeleiding en financiële steun.
  • Jij bepaalt mee hoe jouw gemeente er morgen uitziet. Open politiek is de eerste voorwaarde voor eerlijke politiek. Informatie, niet afgeremde inspraak en duidelijk verstaanbare communicatie bouwt aan vertrouwen en betrokkenheid. 
  • Openheid vervangt wantrouwen. Achterdocht en gebrek aan aan luisterbereidheid verzieken het eerlijke beraad.
  • Eerlijke politiek werkt via bewonersplatform met wisselwerking in raden, commissies, beheersorganen en EVA's (externe verzelfstandigde agentschappen) waar iedereen mee kan betrokken zijn.