Beleid

Goed voorbeeld

Stad Poperinge (inclusief het OCMW) moet ook zelf het goede voorbeeld geven: gebouwen, wagenpark, personeel,…qua energiebesparing en burger-vriendelijk gedrag is er nog veel mogelijk!

Het bestuur is voortrekker in het gebruik van natuurlijke en gecertificeerde (vb. FSC) duurzame en recuperatiematerialen. Dit zowel voor eigen gebruik als in aanbestedingen.

Informatie en inspraak

Een vlottere informatie- doorstroming, niet alleen voor de “inner circle”, maar voor iedereen die (rechtstreeks of onrechtstreeks) belang heeft, en die geconfronteerd wordt met de gevolgen van beslissingen. De inspraak-structuren die er zijn, erkennen door de informatie uit de bewonersplatforms en andere infovergaderingen in de diverse, geëigende adviesraden ter bespreking te brengen . En vooral: rekening houden met de ideeën en suggesties die in die raden zijn geformuleerd.

De bewoners voor de aanvang van een project bevragen, zodat hun suggesties en bezorgdheden in een duidelijke visie worden meegenomen bij opdracht aan een studiebureau voor de verdere planning van het project.

Livestreaming van de gemeenteraad.

Voorbeelden trekken

In de scholen gezonde maaltijden promoten met aandacht voor korte keten en bio. Regelmatig een dag zonder vlees en vis.

De groendienst gebruikt uitsluitend autochtone planten en vervangt exoten door inheems materiaal

Herbruikbare materialen in het containerpark ter beschikking stellen van (jeugd)verenigingen.

Fair Trade gemeente

Als Fair Trade gemeente moet Poperinge Oxfam Fair Trade-producten gebruiken in gemeentelijke raden, jeugdhuis, culturele centra (O.C’s),Lokaal dienstencentrum (LDC) en op activiteiten waarin de gemeente participeert.