Mobiliteit en verkeersveiligheid

Koning auto?

Volledig autovrij maken van het centrum is niet realistisch. We streven naar een autoluwe markt. Dit wil zeggen dat de parking op de markt enkel toegankelijk is voor mensen die er echt moeten zijn: minder mobiele autogebruikers, leveranciers, hulpverleners….. die dicht bij het stadhuis moeten kunnen parkeren. Het centrum blijft bereikbaar met het openbaar vervoer (bus) en vervoer op maat (basisbereikbaarheid). Het autoverkeer in de binnenstad moet worden afgeremd. Wij pleiten om zone 30 overal binnen de ring in te voeren.

Stationsplein

Het stationsplein renoveren (en aandringen bij NMBS om sneller verhoogde perrons aan te leggen) met ruimte voor groen en veiligheid voor alle gebruikers. Dit is de eerste plaats die mensen zien wanneer ze met de trein en de bus komen. Dit moet een visitekaartje zijn! Ook voor hen die wachten op de trein kan het plein wel een opfrisbeurt gebruiken. Ruimte voor terrassen, groen, zodat het wachten op een trein of op studenten de vrijdag aangenamer wordt. Om de parkeernoden van de reizigers te kennen, inventariseren we de huidige toestand en bevragen we de gebruikers hierover.

Ieperstraat

De Ieperstraat beschikt over de nodige breedte om her in te richten met voldoende brede, veilige ruimte voor fietsers en voetgangers. Dit kan gerealiseerd worden met nog voldoende ruimte voor gemotoriseerd verkeer. Door tevens zone 30 in te stellen, zal de Openbare Poort van Poperinge, het station waar het openbaar vervoer in Poperinge toekomt,  mensen ertoe aanzetten om  Poperinge te bezoeken met trein of bus en het bezoek aangenaam verder te zetten te voet of met de fiets. Bluebike is hiervoor een stap in de goede richting. We streven naar een extra aanbod met mogelijkheid om de fiets te ontlenen dichtbij het station en deze terug te brengen in de buurt van het station van Ieper. (systeem Velo, Villo!)

Fietsstraten

Fietsstraten maken van andere centrumstraten, die te smal zijn om te hertekenen.

Parking

Een piste die kan bekeken worden, is of het niet mogelijk is om de parking van het sportcomplex, Reningelstseweg als randparking te organiseren met aandacht voor de fietsers. Een bijkomende mogelijkheid is parkeren aan de site Mariaziekenhuis, waar een elektrisch pendelbusje eerst het centrum aandoet om via de parking van het sportcomplex terug te rijden om beide randparkings te bedienen. Er wordt best nagegaan of er hiervoor samenwerking kan met het JYZ, die al een pendelbusje inzet tussen beide ziekenhuissites (Privaat publieke samenwerking maar niet om eigen verantwoordelijkheden te ontwijken).

Er zijn momenteel voldoende parkeerplaatsen in het centrum. Als er parkeerplaatsen gecreëerd worden op de Vroonhofsite (dienen doorlaatbaar te zijn) , moeten er evenveel verdwijnen op de markt.

Vroonhof

Het mag niet de bedoeling zijn om, als de kunstacademie en de kinderopvang en andere op de Vroonhofsite komen, meer auto’s in de stad te laten parkeren.  Daarom moet een ruime overdekte fietsstalling komen op de site en een voldoende grote ‘kiss en ride’ zone voor de ouders die van verderop komen en hun kinderen afzetten en afhalen aan deze gebouwen.

Invalswegen

Gescheiden fietspaden langs alle invalswegen (Westouterseweg, Ieperseweg). Bestaande slecht-berijdbare fietspaden tussen Proven en Roesbrugge vervangen door een gescheiden fietspad langs beide zijden of een tweerichtingsfietspad langs één zijde. Hiervoor Provincie en fietsfonds aanspreken.  Veilige fietsverbindingen tussen de deelgemeenten.

Mobiliteitsraad

De mobiliteitsraad dient, met reële vertegenwoordiging van de burgers, regelmatiger samen te komen. Twee keer per jaar wordt daarnaast een open mobiliteitsraad georganiseerd, toegankelijk voor iedereen.

Basisbereikbaarheid

Vervoer op maat moet gekoppeld worden aan de solidariteit met de andere lagen, zodat dezelfde tarieven kunnen aangehouden worden als deze van De Lijn in de stedelijke regio.